निओमॅग्नेट – Loksatta


Loksatta

निओमॅग्नेट
Loksatta
निओडायमिअमचे दोन अणू, लोखंड किंवा लोहाचे १४ अणू आणि बोरॉन या मूलद्रव्याचा एक अणू यांच्या मिश्रणातून तयार होणारा पदार्थ निओचुंबक (निओमॅग्नेट किंवा एनआयबी किंवा निओडायमिअम …

Source: Neodymium News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *